Ereleden van Sempre Sereno

Sempre heeft in haar 60-jarige bestaan een aantal zeer bijzondere mensen binnen haar vereniging gekend. Deze mensen hebben stuk voor stuk een grote bijdrage aan Sempre Sereno geleverd. Daarom zijn zij tot erelid benoemd.

Op dit moment kent Sempre Sereno de volgende mensen deze eer toe:
Jan Bos † (2010)
Gera Bosch – Rijksen
Annie Bourquin – van Dorland
Timo Hamers
René van Harmelen † (2000)
Meijke van Herwijnen
Jan Jansen † (2007)
Aggie de Jong
Bert Leeuwis † (2017)
Joke Ruiters
Gerda de Vries – Haitsma † (2014)
Gert Willems † (2012)

Meijke van Herwijnen

Meijke speelde van 1993 t/m 2001 bij Sempre. Meijke heeft gedurende de productie seizoenen van Nine (1997) en Rags (1998) in het bestuur gezeten als algemeen bestuurslid. Daarna heeft ze al haar energie ingezet om de PR van de vereniging op poten te zetten en een professionele uitstraling te geven.
Tijdens de productie van Woman of the Year (2001) waarin zij nota bene de hoofdrol speelde heeft zij als voorzitter leiding gegeven aan een interim bestuur dat werd geïnstalleerd nadat verscheidene bestuursleden en het voltallige AT enkele weken voor de voorstelling opstapten. Bestuurstechnisch was dit één van de zwaarste seizoenen in de geschiedenis van Sempre Sereno, en deze crisis had fataal kunnen aflopen indien het interimbestuur onder Meijkes leiding niet zo daadkrachtig had opgetreden.
Behalve leiding geven heeft Meijke veel tijd en energie gestopt in het maken van vertalingen van vele Sempre producties, zoals Nine (1997), Rags (1998), Once upon a mattress (1999), Phantom (2000), Woman of the Year (2001), Jekyll & Hyde (2002) en Tommy (2007). Daarnaast heeft zij samen met toenmalig lid Marcel Bruins, de redactie gevoerd voor het boek ‘Staande Ovatie, aspecten van de totstandkoming van musicals’, met bijdragen van Joke de Kruijf, Paul van Vliet, Eddy Habbema en Seth Gaaikema. Tegenwoordig komt zij ieder jaar trouw kijken.
Op basis van haar inzet en verdiensten voor de vereniging, met name in het crisisseizoen 2001 wil de vereniging Meijke vragen erelid van Sempre Sereno te worden.

Joke Ruiters

Joke speelde jarenlang (1994-2007) bij Sempre op een leeftijd dat de meeste mensen het een tandje rustiger aan gaan doen. Joke daarentegen gooide zich met vol enthousiasme in haar hobby en heeft zich niet alleen op het podium maar ook daarnaast ingezet: als ervaren naaister maakte zij jarenlang prachtige kostuums voor Sempre en daarna stapte zij in de decorcommissie en verzorgde daar onder anderen alles wat met stof te maken heeft. Helaas werd zij door gezondheidsproblemen gedwongen te stoppen. Dat weerhield haar er niet van om de kleding en decor commissies te blijven helpen zoveel zij kon. Tot op de dag van vandaag is zij deel van de decorcommissie en we mogen stellen dat zij, met een leeftijd van 75 jaar onze oudste en trouwste vrijwilliger is. Ze komt bijna elke decor bouwdag helpen: verven, zagen, assisteren in van alles en nog wat. Als we ook maar iets met stof moeten doen, dan rent Joke naar de stoffenmarkt en maakt ze alles op maat. Ze komt ook vaak langs bij repetities, repetitieweekend en helpt bij de kaartverkoop tijdens de voorstellingsweek. Ondanks het feit dat Joke geen lid meer is, toont zij een grote betrokkenheid, is zij nog zeer actief en draagt ze onze vereniging een warm hart toe. Hiermee heeft Joke het begrip oud lid een nieuwe dimensie gegeven, waarvoor de vereniging Joke zo erkentelijk is dat ze Joke gevraagd hebben erelid van Sempre Sereno te worden.