Functiebeschrijving regisseur

Omschrijving van de functie:

Naast het regisseren en begeleiden van de ledengroep en solisten uit deze groep, heeft de regisseur de artistieke eindverantwoordelijkheid over de gehele productie.

Verantwoordelijkheden

 • Planning van de repetitie activiteiten voor het gehele seizoen maken in samenspraak met de andere leden van het artistieke team, productieleiding en het bestuur.
 • Regisseren van de gekozen musical en de eindverantwoordelijkheid voor de musical dragen.
 • Samen met de andere leden van het artistieke team audities organiseren en de rolverdeling bepalen.
 • Ervoor zorgen dat de groep voldoende activiteiten op het toneel en tijdens de repetities heeft en zo nodig extra groepswerk in een productie creëren.
 • Het voorbereiden en regisseren van de te zetten scènes met de hele groep (op de maandagavonden) en de solisten (in overleg). Dit in nauwe samenspraak met de overige leden van het artistiek team en de productieleiding.
 • Het nastreven van een optimaal artistiek resultaat binnen de context van de vereniging en in relatie tot de andere disciplines van het artistiek team.
 • Indien gewenst/mogelijk: het maken of meedenken van het toneel beeld qua decor en kleding en het meedenken in het licht en geluidsplan.
 • Deelname aan productievergaderingen onder leiding van de productieleider.
 • Input leveren voor activiteiten en andere onderwerpen waarop subsidies aangevraagd zouden kunnen worden.
 • Ondersteunen en adviseren in het zoeken naar de musical voor het volgende seizoen.

Vaardigheden

 • Kan een dynamische productie maken.
 • Didactisch geschoold en gewend om met groepen mensen te werken.
 • Heeft een eigen visie op muziektheater en ziet een uitdaging in het werken met amateurs en wil hen op een zo hoog mogelijk niveau brengen.
 • Open werkhouding en kan goed samenwerken met andere disciplines (choreograaf en muzikaal leider)
 • Kan goed de balans bewaken tussen hard werken en het verenigingsgevoel.

Contact momenten

 • Aan het begin van het seizoen een bijeenkomst met bestuur en overige leden van het artistieke team om de plannen voor het komende seizoen door te nemen en duidelijke afspraken te maken.
 • Minimaal twee maal gedurende het seizoen een voortgangsgesprek/evaluatie met twee leden van het bestuur.
 • Regelmatig overleg met bestuur.
 • Regelmatig overleg met de overige leden van het artistieke team.
 • Regelmatig overleg met productieleider.
 • Beschikbaar zijn voor vragen van leden.
 • Twee tot drie keer per seizoen technische overleggen (geleid door de productieleider) met leden van het technische team (licht, geluid, enz.).

 

Beschikbaarheid

Op maandagavond repeteert de groep van 19:45 uur tot 22.15 uur. In deze tijd vindt zowel de muzikale als de regie-repetitie plaats. Op donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur zijn de solisten repetities. Dit kan in overleg ook op een andere avond/dag plaatsvinden. Er zijn drie repetitie weekenden (in februari, maart en april) en in de week van de voorstellingen (in mei) zijn er twee avonden voor de technische doorloop en de generale repetitie. De voorstellingen spelen we op 4 avonden. Wanneer de voorstellingen in de kleine zaal zijn gepland, spelen we 8 voorstellingen. Deze beginnen om 19:00 uur en om 21:30 uur. De matinee voorstelling op zaterdag begint rond 14.30 uur. In de grote zaal worden in totaal 4 voorstellingen (inclusief pauze) gespeeld die beginnen rond 20:00 uur.

Overeenkomst en werkafspraken

Sempre Sereno werkt met overeenkomsten in plaats van contracten. Er wordt per seizoen een overeenkomst afgesloten. In verband met de continuïteit is het prettig wanneer iemand de intentie heeft meerdere seizoenen te blijven. Naast een overeenkomst worden er aan het begin van ieder seizoen werkafspraken gemaakt met artistieke team, productieleider en bestuur om het jaar zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vergoeding

De onkostenvergoeding wordt door het bestuur vastgesteld. Deze is afhankelijk van de kwaliteiten en de ervaring van de regisseur, de taken die de regisseur op zich neemt, het verenigingsbudget en overige kostenposten. De onkostenvergoeding per seizoen is op te vragen bij Jacqueline Janssen (algemeen bestuurder). Deze vergoeding is all-in en dus inclusief alle kosten (bijvoorbeeld reiskosten) en afdrachten. Sempre Sereno is niet BTW-plichtig. Eventuele kopieerkosten worden vanuit een ander budget vergoed.

Om de onkostenvergoeding te kunnen uitkeren moet de regisseur een “verklaring arbeidsrelatie” (VAR) kunnen overleggen.

Er zijn altijd mogelijkheden om te overleggen over een efficiënte tijdsbesteding in samenspraak met de andere leden van artistieke team.

 

Auteur: admin

Deel dit bericht op