Functiebeschrijving

Musicalvereniging Sempre Sereno Wageningen 2020

Omschrijving van de functie
De regisseur is verantwoordelijk voor de regie en artistieke begeleiding van de leden van Sempre Sereno binnen een seizoensgebonden musical-productie. Daarnaast is de regisseur eindverantwoordelijk voor de gehele productie.

Verantwoordelijkheden

 • Regisseren van de gekozen musical en dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de artistieke kwaliteit van de musical.
 • De regisseur verzorgt een optimaal artistiek resultaat in samenwerking met de andere disciplines van het artisiek team. Dit gebeurt binnen de door de vereniging geboden kaders.
 • Het afnemen van audities en bepalen van de rolverdeling, samen met de andere leden van het artistieke team. Alleen spelende leden van de vereniging kunnen worden gecast.
 • Het plannen van de repetitie-activiteiten voor het gehele seizoen, in samenspraak met de andere leden van het artistieke team en het bestuur.
 • Het plannen, voorbereiden en regisseren van de te zetten scènes met de hele groep (op de maandagavonden) en de solisten (in overleg). Dit in nauwe samenspraak met de overige leden van het artistiek team en de productieleiding.
 • Het verzorgen van voldoende toneelactiviteiten en uitdaging voor de groep, en het zo nodig creëren van extra groepswerk in een productie.
 • Het maken van of het meedenken aan het toneelbeeld. Dit betreft decor en kleding in samenwerking met de betreffende commissies, kap&grime, licht, geluid en overige techniek.
 • Deelname aan productievergaderingen onder leiding van de productieleider.
 • Input leveren voor activiteiten en andere onderwerpen waarop subsidies aangevraagd zouden kunnen worden.
 • Ondersteunen en adviseren in het zoeken naar de musical voor het volgende seizoen.
 • Eventueel ondersteunen en adviseren in het zoeken naar leden voor het artistieke team.

Vaardigheden

 • Het kunnen neerzetten van een dynamische productie, waarin de kwaliteiten en talenten binnen de vereniging naar voren komen.
 • Didactisch vaardig en in staat met groepen te werken. Ervaring hierin is een pre.
 • Heeft een eigen visie op muziektheater.
 • Ziet een uitdaging in het werken met amateurs en wil hen op een zo hoog mogelijk niveau brengen.
 • Open werkhouding en kan goed samenwerken met andere disciplines (zoals choreograaf, regie-assistent en muzikaal leider)
 • Kan goed de balans bewaken tussen hard werken en het verenigingsgevoel.

Contactmomenten

 • Aanwezig bij alle repetities, 3 repetitieweekenden en repetitiedag.
 • Beschikbaar gedurende 6 dagen in de voorstellingsweek (maandag-zaterdag).
 • Aan het begin van het seizoen een bijeenkomst met bestuur en overige leden van het artistieke team om de plannen voor het komende seizoen door te nemen en duidelijke afspraken te maken.
 • Minimaal twee maal gedurende het seizoen een voortgangsgesprek/evaluatie met twee leden van het bestuur.
 • Frequent overleg met bestuur.
 • Frequent overleg met de overige leden van het artistieke team.
 • Frequent overleg met het productieteam en commissie-voorzitters.
 • Beschikbaar zijn voor vragen van leden.
 • Twee tot drie keer per seizoen technische overleggen (geleid door de productieleider) met leden van het technische team (licht, geluid, enz.).

Beschikbaarheid
Op maandagavond repeteert de groep van 19:45 uur tot 22.15 uur. In deze tijd vindt zowel de muzikale als de regie-repetitie plaats. Repetities voor solisten vinden plaats op een ander moment (in overleg). Er zijn drie repetitieweekenden, te bepalen in het begin van het seizoen. De voorstellingsweek (eind mei/begin juni) begint met een technische doorloop (maandag) en de generale repetitie (dinsdag). De voorstellingen spelen we op vier avonden (woensdag-zaterdag). Voorstellingen worden gespeeld in theater de Junushoff in Wageningen. Annatevka wordt 3 t/m 6 juni gespeeld in de grote zaal van het theater. Dit houdt in dat er vier voorstellingen worden gespeeld, vanaf 20:00, met mogelijk een matinée op zaterdagmiddag (14:00)

Overeenkomst en werkafspraken
Sempre Sereno werkt met overeenkomsten in plaats van contracten. Er wordt per seizoen een overeenkomst afgesloten. In verband met de continuïteit is het prettig wanneer iemand de intentie heeft meerdere seizoenen te blijven. Naast een overeenkomst worden er aan het begin van ieder seizoen werkafspraken gemaakt met het artistieke team, de productieleider en het bestuur om het jaar zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vergoeding
De vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld. Deze is afhankelijk van de kwaliteiten en de ervaring van de regisseur, de taken die de regisseur op zich neemt, het verenigingsbudget en overige kostenposten. De onkostenvergoeding per seizoen is op te vragen bij het verenigingsbestuur. Deze vergoeding is all-in en dus inclusief alle kosten (bijvoorbeeld reiskosten) en afdrachten. Sempre Sereno is niet BTW-plichtig. Om de onkostenvergoeding te kunnen uitkeren moet de regisseur een “verklaring arbeidsrelatie” (VAR) kunnen overleggen. Er zijn altijd mogelijkheden om te overleggen over een efficiënte tijdsbesteding in samenspraak met de andere leden van het artistieke team.

Auteur: admin

Deel dit bericht op