Privacybeleid

Musicalvereniging Sempre Sereno (hierna: “Sempre Sereno”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgegevens en e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking

Sempre Sereno verzamelt gegevens van personen die bij Sempre Sereno kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Sempre Sereno afnemen, van bezoekers van de Sempre Sereno website en van abonnees van de Sempre Sereno nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “klant(en)”) voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website, telefonisch, e-mail en de kassa verlopen.
  • Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven).
  • Om klanten na afloop van de voorstellingen een “Dank je wel” en een aankondiging van de volgende productie te kunnen toesturen via e-mail.
  • Om de nieuwsbrief van Sempre Sereno te kunnen toesturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld.
  • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
  • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Sempre Sereno van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mailings

Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via een email aan reserveringen@sempresereno.nl met als onderwerp: “Afmelden E-mails”. Na afmelden kunt u zich niet meer beroepen op het laten terugbetalen van betaalde kaarten voor gemiste voorstellingen.

Wanneer u zich aanmeldt als donateur van Sempre Sereno, ontvangt u, behorend bij uw privileges, nieuwsbrieven over Sempre Sereno en voorverkoopinformatie. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Uw gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, deze aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hieronder een overzicht van de verschillende opties:

  • U kunt uw NAW gegevens laten aanpassen d.m.v. een verzoek aan ons via een e-mail aan nieuws@sempresereno.nl met als onderwerp: “NAW gegevens aanpassen”.
  • Om aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden door ons, kunt een e-mail sturen naar nieuws@sempresereno.nl, met als onderwerp: “E-mailvoorkeuren”. U ontvangt van ons dan een e-mail retour met daarin de gegevens voor welke mailgroepen u actief geregistreerd staat. U kunt uw voorkeuren aangeven en laten aanpassen na beantwoorden van de e-mail.
  • U kunt zich te allen tijden afmelden voor e-mails, via de afmeldlink onderaan de e-mails (tenzij anders vermeld).
  • Indien u nog andere verzoeken heeft, kunt u zich eveneens richten tot ons secretariaat. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Bewaren gegevens

Sempre Sereno bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende twee jaar geen bezoek heeft gebracht aan Sempre Sereno heeft of anderszins een product of dienst van Sempre Sereno heeft afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven via e-mail van Sempre Sereno te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden

Sempre Sereno (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de website www.sempresereno.nl hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Sempre Sereno, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt. Sempre Sereno zal nooit zonder uw toestemming gegevens aan derden verstrekken.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, via info@sempresereno.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Musicalvereniging Sempre Sereno
T.a.v. Secretariaat & Privacybeleid
Corry Vonkstraat 17
6708 NC  Wageningen

Versie: 26 februari 2019