[ 5 juli 2022 ]

Drie nieuwe ereleden voor Sempre Sereno

Een mooie traditie van onze vereniging is het benoemen van ex-leden tot “erelid van Sempre Sereno” vanwege “bijzondere verdiensten”. Dat gebeurd na voordacht vanuit de leden zelf  én na stemming in de algemene ledenvergadering. Ons 65-jarige jubileum was voor ons daarom de uitgelezen kans om drie toppers toe te voegen aan onze roemrijke ere-gallerij

Om precies te zijn: tot erelid van Sempre Sereno zijn benoemd:

  • Cleo Smits
  • Jacqueline van den Berk – Janssen
  • Frank Holtslag

Sempre Sereno telt met deze benoeming 15 ereleden waarvan er inmiddels 6 zijn overleden.

Met de status van erelid geeft Sempre Sereno  uitdrukking aan de jarenlange verbonden en inzet van deze toppers met onze vereniging.  Zo  startte Cleo 30 jaar geleden in haar eerste Sempre Productie en nam ze afscheid als regieassistent na de productie van Shrek (2018). Jacqueline was o.a. voorzitter van onze vereniging én penningmeester van onze steunstichting. En is Frank na zijn Sempre carrière tot op de dag van vandaag betrokken en waardevol lid van onze decorcommissie.

Jacqueline en Frank zijn op 11 juni jl. ( na de matineevoorstelling van onze jubileumproductie Our House) door onze voorzitter Leonie Hermans verrast met dit heugelijke feit.  Tijdens de dvd-avond van Our House, afgelopen maandag d.d. 28 juni, is ook Cleo feestelijk door Leonie in het zonnetje gezet. In dankbaarheid hebben alle ere-leden hun benoeming aanvaard.

Nieuwe ereleden Sempre Sereno 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *